Provozní řád

 1. Využití stezek je výhradně na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy, které se na stezkách stanou. V případě pádu nebo úrazu volejte 155 případně využijte aplikaci Záchranka
 2. Na traily jezděte na vhodném kole v dobrém technickém stavu (doporučujeme odpružené horské kolo)  
 3. Nikdy nepřeceňujte své dovednosti a jezdecké schopnosti. Tratě si ideálně dopředu prohlédněte.
 4. Stezky jsou určeny pouze pro cyklisty! Zákaz vstupu pěších, motorových vozidel nebo koní. 
 5. Na stezkách vždy použijte helmu. Bez ochrany hlavy je jízda na trailech zakázána! 
 6. Děti mladší 10 let smí na stezkách jezdit pouze v doprovodu plnoletých osob. 
 7. Na stezkách se pohybujte výhradně po označených trasách. Jízda mimo trail je zakázána.
 8.  Na stezkách je jednosměrný provoz. Nevstupujte do dráhy nebo jinak neblokujte plynulost provozu. V případě zastavení vždy zastavte mimo vyznačený trail. 
 9. Provozní doba trailů: 9-17 hod (duben, květen, říjen), 9-19 hod (červen, červenec, srpen, září) 
 10. Zákaz rušení klidu a ticha. 
 11. Udržujte pořádek! Je zakázáno odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená. 
 12. Je zákazáno jakkoliv měnit, nebo zasahovat do podoby stezek. Ničit, měnit, nebo manipulovat se značením stezek nebo podoby samotných trailů. 
 13. Je zákázáno kouřit, rozdělávat oheň, nebo tábořit v celém areálu stezek.
 14. Jízda pod vlivem alkoholu nebo omamných látek výslovně zakázána! 
 15. Návštevníci jsou povinni řídit se provozním řádem. 
 16. Od 6.11. 2022 do 1.4. 2023 uzavřeno.